Izpit za dodatna znanja

Domov : 

Nevrosonologija : 

Izpit za dodatna znanja

Izpit za dodatna znanja

OBJAVA IZPITNEGA ROKA

Obveščamo vas, da bo poslovni organizator Šole nevrosonologije skladno z 11. členom Pravilnika Slovenskega zdravniškega društva o dodatnih znanjih organiziral izpit pod strokovnim okriljem SZD, predvidoma oktobra 2019.

Po uspešno opravljenem izpitu vam bo SZD izdalo diplomo, ki velja kot potrdilo, da pridobljeno znanje lahko uporabljate v svoji poklicni dejavnosti tako, kot to določa 4. člen prej omenjenega pravilnika, in, da ste usposobljeni zagotoviti najvišjo kakovost medicinske storitve s področja nevrosonologije, s tem pa zmanjšati tveganje tako za pacienta kot zdravnika.

Postopek prijave za udeležence Šole nevrosonologije

Če želite pristopiti k izpitu in si pridobiti zgoraj omenjeno pravico, vas vljudno prosimo, da na naslov poslovnega organizatorja – Društvo MŽB, Mala ulica 8, 1000 Ljubljana

 1. pošljete svojo pisno zahtevo o pristopu k izpitu, ki mora biti naslovljena na Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za možganskožilne bolezni
 2. priložite fotokopijo potrdil o opravljenih tečajih
 3. priložite anonimizirane kopije posnetkov in pisne izvide zahtevanega števila pregledov
 4. navedete ime in priimek mentorja
 5. navedete, kje ste izvajali praktični del
 6. priložite potrdilo mentorja, da ste opravili predpisano število pregledov

Stroški pristopa k izpitu

 • Strošek organizacije izpita in plačila izpitne komisije v višini 500 EUR plača kandidat na račun organizatorja na podlagi predračuna.
 • Za udeležence vseh štirih tečajev Šole nevrosonologije je cena opravljanja izpita polovična in znaša 250 EUR. Razliko subvencionira poslovni organizator.
 • Strošek v višini 5 % plačane kotizacije, ki nastane za vodenje evidenc o dodatnih znanjih v SZD, udeležencem Šole nevrosonologije subvencionira poslovni organizator - Društvo MŽB.

Ponavljanje izpita

 • Če kandidat izpita ne opravi v prvem roku, lahko ponovno pristopi k izpitu pod enakimi pogoji kot za prvo opravljanje.

IZPIT IZ NEVROSONOLOGIJE

Preizkus znanja

Preizkus lahko opravlja katerikoli zdravnik z licenco. Organizira se najmanj enkrat letno. Skladno z 11. in 12. členom Pravilnika SZD o dodatnih znanjih se za izpitno komisijo določi 2-članska komisija strokovnjakov s področja nevrosonologije. Zaključni izpit zajema teoretični in praktični del. V prvem se zahteva pisne odgovore na zastavljenih 50 vprašanj, v drugem delu pa kandidat opravi praktični diagnostični del na vsaj 2 bolnikih s patologijo vratnih in znotrajlobanjskih arterij.

Zahtevano predznanje

 • 300 pregledov vratnih arterij z barvno doplersko preiskavo na bolnikih, pri katerih indikacijo za preiskavo postavi zdravnik (minimalno 100 ur).
 • 50 pregledov možganskih arterij z barvno ali funkcijsko transkranialno doplersko (TCD) preiskavo na bolnikih, pri katerih indikacijo za preiskavo postavi zdravnik (minimalno 50 ur)
 • kandidat kot dokazilo k prejšnjima točkama predloži anonimizirane UZ posnetke in pisne izvide (lahko tudi na CD ali USB ključu)

Pogoji za kandidata, ki je končal vse štiri tečaje Šole nevrosonologije

 • Da opravi zahtevano število pregledov pod nadzorom mentorja.
 • Da predloži poročilo svojega mentorja o predznanju, s čimer je upravičen do subvencije.

 

Potek izpita

Dvočlanska komisija v dneh pred izpitom preuči dokumentacijo, ki jo je posredoval kandidat. Na dan izpita kandidat najprej opravi teoretični preizkus znanja v obliki pisnega izpita. Za kandidate, ki uspešno opravijo pisni izpit, sledi pogovor z izpitno komisijo o posredovani dokumentaciji in praktični preizkus znanja. Okvirno trajanje preizkusa znanja je 3 ure.

Izpitni pogoji se lahko tudi spremenijo v skladu s Pravilnikom o dodatnih znanjih.

Izpolnite obrazec za nakup literature

Vas zanima nakup literature o glavobolu in možganski kapi? Preverite zbirko knjig, ki vam jih ponujamo.

Preberi več

Vstop v elektronsko knjižnico

Vam informacije, ki so na voljo na portalu www.mozganska-kap.info niso dovolj? V elektronski knjižnici lahko preberete več.

Preberi več