Novica

Domov : 

Arhiv novic : 

Novica

Poročilo s srečanja Akutna možganska kap XIV, Ljubljana, 22. oktober 2021 (kopija 1)

Objavljeno dne: 23.10.2021

English version - Report of Acute stroke XIV and Telemedicine Symposium, Ljubljana, October 22, 2021 (PDF)

 

YouTube - Acute stroke and telemedicine / Akutna možganska kap XIV in telemedicina

Poročilo s srečanja Akutna možganska kap XIV in telemedicina

Skozi leta delovanja se je izkazalo, da je Slovenska mreža TeleKap revolucionaren pristop za pomoč oddaljenim bolnišnicam pri zdravljenju bolnikov z možgansko kapjo v vsej državi, kjer ni na voljo specialistov žilne nevrologije. Izidi zdravljenja v mreži kažejo, da je mreža TeleKap postala »conditio sine qua non« pri obravnavi bolnikov  možgansko kapjo. O zadnjih dosežkih znanosti, novih smernicah v zdravljenju in preventivi možganske kapi in kako premostiti organizacijske ovire v nacionalni mreži TeleKap in drugih področjih telemedicine smo z domačimi in tujimi strokovnjaki razpravljali na simpoziju AMK XIV in telemedicina.

V pozdravnih nagovorih so 205 udeležencev pretežno virtualnega srečanja nagovorili prof. dr. Bojana Žvan, dr. med., prim., višja svetnica, FESO, predsednica Sekcije za MŽB-SZD, dr. Alenka Forte, državna sekretarka MZ RS, prof. dr. Radko Komadina, dr. med., predsednik Slovenskega zdravniškega društva, prof. dr. Boštjan Kersnič, podpredsednik Zdravniške zbornice Slovenije,  akademičarka prof. dr. Vida Demarin, dr. med., FESO,  Borut Miklavčič, bivši minister za zdravje in evropska akademičarka prof. dr. Metka Zorc, dr. med., ambasadorka vaskularne medicine.

Strokovna predavanja smo pričeli z mislijo kitajskega taoističnega filozofa Chuanq Tsu-ja: »Popoln človek uporablja svoj um kot zrcalo. Ničesar si ne prisvaja, ničesar ne odklanja. Sprejema vse, vendar ničesar ne obdrži.«

Na srečanju smo razpravljali o možganski kapi in telemedicini, ki se danes razvija hitreje kot kdaj koli prej. Informacijska tehnologija hitro napreduje, zato se hkrati povečuje cenovna dostopnost do tehničnih orodij za izvedbo telemedicine. Kriza covida-19 je v mnogih pogledih spodbudila skokovito rast telemedicine v svetu na vseh področjih medicine. Povečana uporaba telemedicine izpostavlja nove izzive, pa tudi ovire, ki omejujejo njeno uporabo, kot so podeljevanje licenc, povračilo stroškov, vpliv izvajalcev telemedicine na zdravstvene storitve in na odnos bolnika z zdravnikom ter drugim medicinskim osebjem.

Razpravljali smo tudi o pomembnih temah s področja možganskožilnih bolezni, kot je reperfuzijsko zdravljenje ishemične možganske kapi in predstavili nove evropske smernice za intravensko trombolizo in evropske smernice mehanske trombektomije pri akutni ishemični možganski kapi. Poudarili smo pomen urgentne obravnave bolnikov s prehodnim ishemičnim napadom – TIA, učinkovitega zdravljenja akutne možganske na antikoagulanti terapiji po normalizaciji z idarucizumabom, perkutanem zapiranju odprtega ovalnega okna v preventivi možganske kapi, pomen psihosocialnega stresa, njegovih posledic na možgansko kap v povezi s tradicionalnimi dejavniki in razpravljali o številnih pomembnih dejstvih o možganski kapi.

V sklopu o epidemiologiji možganskožilnih bolezni avtor ugotavlja, da je možganska kap javnozdravstveni problem v slovenskem prostoru, kar odpira nove izzive za izboljšanje preventivnih ukrepov in krepitev javnega zdravja, hkrati pa izkazuje potrebo po registru možgansko-žilnih bolezni v državi.

Uredniki knjige Akutna možganska kap XIV in telemedicina, ki je izšla ob istoimenskem strokovnem srečanju, v publikaciji nismo želeli predstaviti že utečenih strokovnih vsebin. Te zagotavljajo le temelje za nove vsebine z namenom, da zapustimo sledi v žilni nevrologiji. Na ta način se lahko načela preteklih, tradicionalnih srečanj o akutni možganski kapi, nadaljujejo v prihodnost in jo soustvarjajo.

Narodno univerzitetna knjižnica je učbeniku dodelila CIP številko, kar je razvidno iz baze COBISS.

Iz tujine in domovine so bili vabljeni naslednji predavatelji: Prof. Andrey Alasheev, MD, PhD, Sverdlovsk, Russia; Prof. Anita Arsovska, MD, PhD, Skopje, North Macedonia; Prof. Natan Bornstein, MD, PhD, Tel-Aviv, Israel; Assoc. Prof. Hrvoje Budinčević, MD, PhD, Zagreb, Croatia; Acad. Prof. Vida Demarin, MD, PhD, Zagreb, Croatia; Prof. Hans Christopher Diener, MD, PhD, Essen, Germany; Gordian Hubert, MD, TEMPiS,  Munich, Germany;; Prof. Francesco Corea, MD, PhD, Umbria-Perugia, Italy; Prof. Jens Fiehler, MD, PhD, Hamburg-Eppendorf, Germany; Asist. mag. Senta Frol, dr. med., Ljubljana, Slovenija; EU akad. prof. dr. Marko Noč, dr. med., Ljubljana, Slovenija; Cirila Slemenik Pušnik, dr. med., Slovenj Gradec, Slovenija; Asist. mag. Marija Šoštarič-Podlesnik, dr. med., Celje, Slovenija; Mag. Simona Šteblaj, dr. med., Ljubljana, Slovenija; Dr. Marjan Zaletel, dr. med., višji svetnik, Ljubljana, Slovenija; Asist. dr. Matija Zupan, dr. med., Ljubljana, Slovenija in Prof. dr. Bojana Žvan, dr. med., višja svetnica,  Ljubljana, Slovenija.

Na Kongresu so sodelovale 4 farmacevtske družbe, ki so navedene v statističnem poročilu, kjer so zbrane tudi ostale podrobnejše informacije o srečanju.

Ob tej priložnosti vam najavljamo in vas v imenu Sekcije za glavobol – Združenja nevrologov pri Slovenskem zdravniškem društvu vabimo na naše tradicionalno strokovno srečanje Glavobol 2022, ki bo 28. januarja 2022.

Veselilo nas je sodelovati z vami in se hkrati veselimo sodelovanja na naslednjem srečanju Akutna možganska kap XV v letu 2022!

S spoštovanjem,

Predsednica Strokovnega odbora in Sekcije za MŽB pri SZD
prim., prof. dr. Bojana Žvan, dr. med., višja svetnica, FESO

Član Strokovnega odbora in podpredsednik Sekcije za MŽB pri SZD
dr. Marjan Zaletel, dr. med., višji svetnik

Član Strokovnega odbora in član Sekcije za MŽB pri SZD
dr. Matija Zupan, dr. med.

Izpolnite obrazec za nakup literature

Vas zanima nakup literature o glavobolu in možganski kapi? Preverite zbirko knjig, ki vam jih ponujamo.

Preberi več

Vstop v elektronsko knjižnico

Vam informacije, ki so na voljo na portalu www.mozganska-kap.info niso dovolj? V elektronski knjižnici lahko preberete več.

Preberi več